BUSINESS TRANSFORMATION WITH NEPCON LIVE ACROSS ASIA

The world well-known brands with 30 years of experience in the electronics manufacturing field – NEPCON is upgraded with new virtual version:

NEPCON LIVE – RUBIK CONNECTION FOR ELECTRONICS INDUSTRY.

Does your company need to reach more business opportunities from target customers, obtain high-quality sales leads and enable effective marketing?

“NEPCON LIVE” is right here, right now for your business match making and interaction in the first and exclusive online electronics manufacturing industry exhibition across Asia.

The 2021 edition is especially co-organized by NEPCON Asia, NEPCON Vietnam and NEPCON Korea, focus to utilize and develop the connectivity and potential of growing markets within ASEAN region.

The RUBIK is ready, turn on your business rotation to make connection and more.

 

Contact:

ĐỘT PHÁ KINH DOANH CÙNG TRIỂN LÃM NEPCON LIVE CHÂU Á

Triển lãm danh tiếng toàn cầu với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất điện tử - NEPCON đã được nâng cấp với phiên bản trực tuyến: 

NEPCON LIVE – KẾT NỐI ĐA DIỆN NGÀNH ĐIỆN TỬ

Doanh nghiệp của bạn muốn tiếp cận nhiều cơ hội kinh doanh từ nhóm khách hàng mục tiêu, mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng và kích hoạt các hoạt động truyền thông hiệu quả?

“NEPCON LIVE” đã quay trở lại và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp với các hoạt động kết nối kinh doanh và tương tác thông qua triển lãm NEPCON CHÂU Á – lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến với quy mô phủ sóng ngành điện tử trên toàn bộ khu vực Châu Á và thế giới.

Phiên bản NEPCON Châu Á năm 2021 đặc biệt được đồng tổ chức bởi Nhà triển lãm đến từ các thị trường tăng trưởng bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam nhằm tập trung phát huy lợi thế cạnh tranh cũng như tiềm năng phát triển của khu vực Đông Nam Á. 

Kết nối ĐA DIỆN đã sẳn sàng, cùng xoay chuyển phương hướng kinh doanh để thành công kết nối.

 

Liên hệ::

Statement concerning VietCorrugated & VietFoldingCarton 2021

We at VietCorrugated & VietFoldingCarton are closely and carefully monitoring the global Covid-19 pandemic and our top priority is the health and safety of everyone involved.

Considering the current progress of the pandemic around the globe, the ongoing international travel restrictions, and taking into account the changed schedule of other shows of similar profiles, we have decided to postpone VietCorrugated & VietFoldingCarton 2021, which was due to be held on
7 – 9 October 2021 at SECC, Ho Chi Minh City. 

The new dates will be 24 – 26 November 2021, at SECC, Ho Chi Minh City.

We thank our many customers and key stakeholders for their valuable support and contributions.  We apologize for the inconvenience that this may cause, however we have made this decision well in advance and based on all the advice and guidelines available, with the health and safety of all our participants as our number one priority.

We look forward to meeting again in person next November.