Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về Thiết bị, Công nghệ Kiểm tra hàn linh kiện bề mặt SMT và Công nghiệp hỗ trợ cho ngành Chế tạo Điện tử
Báo chí & Truyền thông

Đây là trang web chính thức để các đơn vị báo chí trên toàn thế giới có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc liên hệ với đơn vị trưng bày và đơn vị tổ chức của triển lãm NEPCON Vietnam 2019.

Tải về thông tin triển lãm
Reed Tradex thanks you for your kind support in promoting our events in your media. The following logos are properties of Reed Tradex Co., Ltd. and can be used only for the purpose of promoting the events.
NEPCON 2018 Show Daily Archives
Show Daily#1 | 11 OCTOBER 2018
Show Daily#2 | 12 OCTOBER 2018
Show Daily#3 | 13 OCTOBER 2018

Lưu ý quan trọng

Triển lãm “NEPCON Vietnam” chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại. Vui lòng ăn mặc lịch sự. Các khách tham quan mặc quần sóc, đi dép lê và trẻ em dưới 15 tuổi không được phép vào nhà Triễn lãm. Ban tổ chức bảo lưu quyền tiếp nhận hoặc từ chối bất kỳ đối tượng nào mà không cần giải thích.