Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về Thiết bị, Công nghệ Kiểm tra hàn linh kiện bề mặt SMT và Công nghiệp hỗ trợ cho ngành Chế tạo Điện tử
Hội thảo

In addition to the exhibition of technologies, seminars will also be organized to provide manufacturers with the latest trends and knowledge as well as networking opportunities. Please write to nepconvietnam@reedtradex.co.th to inquire about the seminar programs for 2018.Hoạt động

A wealth of knowledge and networking opportunities will be available at the show with your business and personal development in mind.

Please come back to this page or like our Facebook Page at www.facebook.com/nepconvietnampage to keep posted on conference topics.

Summary of Success from Conference in 2018

Lưu ý quan trọng

Triển lãm “NEPCON Vietnam” chỉ mở cửa cho khách tham quan thương mại. Vui lòng ăn mặc lịch sự. Các khách tham quan mặc quần sóc, đi dép lê và trẻ em dưới 15 tuổi không được phép vào nhà Triễn lãm. Ban tổ chức bảo lưu quyền tiếp nhận hoặc từ chối bất kỳ đối tượng nào mà không cần giải thích.